Eks på varseltavler - fylke vs dag

Fylker 1/2-19 2/2-19 3/2-19 4/2-19 5/2-19
Svalbard
Troms og Finnmark
Nordland
Trøndelag
Møre og Romsdal
Vestland
Rogaland
Agder
Telemark og Vestfold
Oslo
Viken
Innlandet